Zaklada Otvoreno društvo (Open Society Foundations – OSF) je organizacija koja radi na unaprjeđenju demokratskih procesa, vladavine prava, građanske participacije i ljudskih prava te djeluje kroz poticanje politika koje osiguravaju veću pravednost u političkim, pravnim i ekonomskim sustavima.

OSF podupire aktualne strateške aktivnosti Zagreb Pridea koje su usmjerene zadržavanju postojeće razine prava u trenutnom prijetećem političkom i društvenom kontekstu, ali i proširivanju tih prava kroz aktivnosti monitoringa primjene Zakona o životnom partnerstvu, skiciranja prijedloga Zakona o rodnom identitetu i pripadajuće strategije zagovaranja, kroz Povorku ponosa, Mjesec ponosa i druge aktivnosti.

Povorka ponosa LGBTIQ osoba i obitelji, najvažniji i najveći događaj LGBTIQ zajednice, naša je najdugoročnija aktivnost kojom se borimo za vidljivost zajednice i za solidarno i ravnopravno društvo slobodno od rodnih i spolnih normi i kategorija. Povorci ponosa i ove godine prethodi Mjesec ponosa – kulturna i politička manifestacija LGBTIQ zajednice koja počinje 17. svibnja na Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije (IDAHOBIT). Mjesec ponosa sastoji se od niza kulturnih, društvenih i aktivističkih događaja, a organizira se od strane pojedinaca i pojedinki iz LGBTIQ zajednice koji se uključuju u organizaciju Povorke i Mjeseca ponosa. Mjesec ponosa uključuje i Partycipacije – klupske zabave i večernji program namijenjen LGBTIQ zajednici. Ovogodišnja 18. Povorka ponosa organizira se uz financijsku podršku Grada Zagreba, Veleposlanstva Kraljevine Švedske u Republici Hrvatskoj, Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih država u Hrvatskoj, Veleposlanstvo Kraljevine Norveške u Republici Hrvatskoj, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske te donacija građanki i građana.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu podržalo je projekt u sklopu kojega se provodi istraživanje Brutalna stvarnost 2 – kojim ćemo ispitati iskustvo nasilja, diskriminacije i zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba u Republici Hrvatskoj u protekle 4 godine. Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćaju konceptualizaciju upitnika istraživanja, treninge za osobe koje će prikupljati podatke putem upitnika, prikupljanje i analizu podataka, pripremu i pisanje samog istraživanja te lekturu, prijevod na engleski jezik, izdavanje i promociju istraživanja.

Brutalna stvarnost istraživanje je koje nam je iznimno važno jer se ponovo provodi nakon 2013. godine kako bi se ispitala životna situacija LGBTIQ osoba u Hrvatskoj te osvijestile njihove potrebe. Dobiveni podaci se nadalje koriste u zagovaranju prava LGBTIQ osoba i unaprjeđenju kvalitete života.

Astraea Lesbian Foundation for Justice je filantropska organizacija koja radi na unaprjeđenju ljudskih prava LGBTIQ osoba u svijetu te uklanjanju rasne, ekonomske, društvene i rodne opresije. Najviše djeluje u zemljama u kojima su LGBTIQ osobe posebno izložene prijetnjama kršenja ljudskih prava.

Astraea podupire rad Zagreb Pridea na području povezivanja s drugim feminističkim organizacijama u cilju rada na zaštiti reproduktivnih prava, na području obrazovnih aktivnosti u školama i fakultetima, rada u LGBTIQ zajednici te na području zašite i proširenja prava životnih partnera_ica i duginih obitelji.

Bez obzira na napore LGBTIQ organizacija te drugih vladinih i nevladinih institucija u poboljšavanju zakonske zaštite LGBTIQ osoba, zločini iz mržnje i dalje su vrlo rašireni diljem Europe, no često ostaju nevidljivi zbog visoke stope neprijavljivanja. Zbog toga je potrebno zajedničkim snagama raditi na osvještavanju javnosti o zločinima iz mržnje protiv LGBTIQ osoba te osnažiti žrtve i potaknuti ih na prijavu takvih zločina.

Projekt Nazovimo to mržnjom: Podizanje svijesti o zločinima iz mržnje protiv LGBT osoba usmjeren je istraživanju javnog mijenja o zločinu iz mržnje protiv LGBTIQ osoba u 10 zemalja Europske unije, podizanju vidljivosti takvih zločina u javnom i medijskom prostoru te borbi protiv neprijavljivanja. Voditelj_ica projekta je Sveučilište u Sveučilište u Brescii (Università degli Studi di Brescia) u Italiji, a partner_ice su organizacije i institucije iz devet europskih zemalja – Belgije, Bugarske, Hrvatske, Irske, Mađarske, Litve, Poljske, Velike Britanije i Slovenije. Projekt počinje u veljači 2018. godine i traje 24 mjeseca. Projekt financijski podržavaju Europska unija i Grad Zagreb.

Projekt “Djetinjstvo raznolikosti – Mijenjanje društvenih stavova prema rodnoj raznolikosti djece u Europi” započeo je u listopadu 2019. godine, a provodit će se sljedeće dvije godine u devet zemalja u sklopu programa Europske unije za prava, jednakost i građanstvo. Cilj projekta je stvaranje sigurnog i afirmativnog okruženja za rodno nenormativnu djecu putem prevencije te sprječavanja nasilja i zlostavljanja. Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćaju procjenu potreba institucija i organizacija u nošenju s rodno uvjetovanim nasiljem, s posebnom pažnjom na potrebe LGBT djece i ostalu rodno nenormativnu djecu, mapiranje dobrih praksi na području praćenja intersekcija nasilja na osnovi roda i dobi u pet ključnih sfera: škola, zdravstvo, obitelj, javna mjesta i mediji; podizanje profesionalnih, osobnih i grupnih kapaciteta institucija i organizacija u osiguravanju dobrobiti LGBT i rodno nenormativne djece te predlaganje inovativnih praksi i novih zakonskih mjera zaštite navedene skupine. Uz Zagreb Pride, partnerice na projektu su: Sveučilište u Gironi (Španjolska) kao koordinatorica projekta, Autonomno sveučilište u Barceloni (Španjolska), Çavaria (Belgija), Centar d’Estudos Sociais, CES (Portugal), Društvo Hátter (Mađarska), KMOP (Grčka), Lambda Varšava (Poljska), Nacionalna lezbijska, homoseksualna biseksualna i transrodna udruga prava LGL (Litva) i Sveučilište u Ljubljani (Slovenija).

Projekt “Inclusion4All – Trans, interspolne i nebinarne osobe na radnom mjestu “ započeo je u studenom 2020. godine, a provodit će se iduće dvije godine u pet zemalja u sklopu programa Europske unije za prava, jednakost i građanstvo. Cilj projekta je promicanje učinkovite provedbe načela nediskriminacije trans, interspolnih i nebinarnih osoba na radnom mjestu. Aktivnosti u sklopu projekta obuhvaćaju provođenje istraživanja (s kvantitativnim i kvalitativnim elementima) o radnom iskustvu trans, interspolnih i nebinarnih osoba, te s druge strane, o znanjima i iskustvima osoba koje se bave upravljanjem ljudskim potencijalima. Uz istraživanja, provodit će se osposobljavanje i izgradnja kapaciteta trans, interspolnih i nebinarnih osoba za razvoj vještina prilikom traženja posla te podršku u pravnom savjetovanju i drugim segmentima koji se tiču zapošljavanja i rada. Jedna od aktivnosti je i provedba kampanje kojom se želi podići svijest o trans, interspolnim i nebinarnim osobama na radnom mjestu. Uz Zagreb Pride, na projektu sudjeluju Háttér Társaság (Mađarska) kao koordinatorica projekta, Sveučilište Brescia (Italija), SURT, Fundació de Dones (Španjolska) te Stichting Transgender Netwerk Nederland (TNN, Nizozemska) kao partnerice na projektu.

“Dosta je brutalne stvarnosti – zaštitimo prava LGBTIQ osoba” projekt je Zagreb Pridea kojemu je glavni cilj suzbijanje i borba protiv nasilja i diskriminacije nad LGBTIQ osobama u Hrvatskoj. Poznato je kako su lezbijke, gejevi, biseksualne, transrodne, interspolne i queer (LGBTIQ) osobe često i dalje žrtve fizičkog, verbalnog i psihičkog nasilja i uznemiravanja. Također, LGBTIQ nerijetko su i žrtve diskriminacije, u javnom prostoru, u školi ili na fakultetu, na radnom mjestu ili u obitelji. Zbog nepovjerenja prema policiji i pravosuđu veliki dio doživljenog nasilja i diskriminacije ostaje neprijavljeno i nikada ne dospije pred sudove, a dio se niti ne dokumentira u izvještajima organizacija civilnog društva.

Veliko terensko istraživanje koje je Zagreb Pride proveo 2019. godine pokazalo je kako je čak 64 posto ispitanih doživjelo neku vrstu nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i/ili spolnih karakteristika. Trećina LGBTIQ osoba zbog straha od diskriminacije ili nasilja prilagođava svoje ponašanje tako što skrivaju svoje identitete ili izbjegavaju pokazati nježnost i prisnost prema voljenoj osobi.

Projektu je cilj osnažiti, informirati i poticati LGBTIQ osobe da prijavljuju doživljeno nasilje i diskriminaciju, ali i da se aktivno zalažu za svoja prava. Istodobno, da bi prijave bile pravilno obrađene, potrebno je raditi i na jačanju kapaciteta, znanja i vještina organizacija koje se bave zalaganjem za LGBTIQ prava, educirati aktivistkinje i aktiviste o tome kako pristupiti žrtvama, kome i na koji način dalje proslijediti njihove iskaze, kako surađivati s policijom i pravosuđem. Stoga je važan dio rada u okviru projekta „Dosta je brutalne stvarnosti“ suradnja i uzajamna razmjena znanja, međusobna edukacija. Posebno nam je važno ojačati kapacitete LGBTIQ grupa izvan Zagreba, napose u Dalmaciji. Zajednički ćemo raditi i na zagovaranju prema institucijama i političkim strankama kako bi i one bile bolje pripremljene za zaštitu prava LGBTIQ osoba. Pripremit će se i objaviti godišnji izvještaj o stanju LGBTIQ ljudskih prava u Hrvatskoj, podizati kaznene prijave za govor mržnje i za zločine iz mržnje. I na koncu, važno je i podizati svijest opće javnosti o negativnim iskustvima LGBTIQ osoba i zajednice te ćemo provesti edukacije za novinarke i novinare, a medije potanko izvještavati o slučajevima koje pratimo.

Glavni partner u projektu je Queer Sport Split, a onda grupe i organizacije okupljene u LGBT centru Split.

U projektu kao partnerice sudjeluju i stručnjakinje iz organizacije FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold), norveške organizacije za seksualnu i rodnu raznolikost.

Projekt ja započeo 1. veljače 2021. i trajat sve do kraja veljače 2023. Ukupna vrijednost mu je 121.500 eura.