Program djelovanja prema i u LGBTIQ zajednici ima zadaću stvaranja osviještene, educirane i snažne zajednice kroz komunikaciju sa zajednicom, kulturne i društvene programe i sadržaje, Povorku i Mjesec ponosa. Snaga i utjecaj LGBTIQ aktivizma prema javnosti uvelike ovisi o zajedništvu koje vlada među pripadnicama i pripadnicima LGBTIQ zajednice jer snaga leži u kolektivu, a ne u pojedinkama i pojedincima. Naš je cilj osvijestiti LGBTIQ zajednicu o važnosti uloge svih nas u društvenoj promjeni koja ostaje nakon svih nas kao naše zajedničko nasljeđe.

Unutar ovog programa djelujemo kroz:

edukacije za LGBTIQ zajednicu i širu javnost u obliku predavanja i tribina o pravima LGBTIQ osoba, kulturi, aktivizmu, aktualnim temama, kao i u obliku likovnih i glazbenih radionica (Roza Hipnoza, Prajdionice, Znaj svoja prava!, Radionica izrade transparenata);

jačanje solidarnosti odnosno umrežavanje sa srodnim udrugama, kao i Prajdovima u Hrvatskoj i regiji/svijetu kroz suradnju, sudjelovanje u mrežama, jačanje solidarnosti među LGBTIQ zajednicom kroz druženja, raspravu, drugarstvo i povezivanje (Tim za Prajd, Prajdizanke, Queer Teens, Partycipacija);

Povorku ponosa kao najvidljiviji i najveći prosvjed Zagreb Pridea koji se održava u lipnju svake godine uz Mjesec ponosa koji u festivalskom obliku zajednici, njenim podržavateljicama i široj javnosti prezentira raznolike događaje LGBTIQ tematike;

komunikaciju s LGBTIQ zajednicom na društvenim mrežama, upitnike u svrhu stvaranja dijaloga o potrebama i željama LGBTIQ zajednice, davanje podrške, kao i komunikaciju sa širom javnosti i podržavateljicama kroz kulturne i društvene programe u svrhu smanjenja (auto)homo/bi/transfobije (Živa biblioteka, Queer Teens, Mama možemo li malo popričati?).