Program zagovaranja jednakopravnosti LGBTIQ osoba ima ulogu stvaranja političke i društvene promjene, kako za LGBTIQ osobe tako i čitavog našeg društva, a sve s ciljem ispunjavanja naše misije i vizije: ostvarenje aktivnog društva solidarnosti i ravnopravnosti slobodnog od rodnih i spolnih normi i kategorija te bilo koje druge vrste opresije. Ovaj program nastao je iz potrebe direktne zaštite prava LGBTIQ osoba zbog učestalih upita od strane pripadnika_ica LGBTIQ zajednice za podrškom. Borba protiv zločina iz mržnje, diskriminacije i neravnopravnosti LGBTIQ osoba glavni je razlog zbog kojeg je Zagreb Pride odlučio aktivno djelovati tijekom cijele godine, a ne samo uoči Povorke ponosa.

Unutar ovog programa djelujemo kroz:

MONITORING – implementacije postojećih zakona, politika i drugih propisa koji jamče zaštitu od diskriminacije LGBTIQ osobama (Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Nacionalna politika ravnopravnosti spolova, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije), suzbijanje nasilja (Kazneni zakon, Zakon o kaznenom postupku, Direktiva 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela, Protokol o postupanju u slučajevima zločina iz mržnje) te zaštitu obiteljskog života (Zakon o životnom partnerstvu, Obiteljski zakon);

PRUŽANJE PRAVNE PODRŠKE, INFORMIRANJA I ZASTUPANJA ŽRTVAMA DISKRIMINACIJE I ZLOČINA IZ MRŽNJE – žrtvama diskriminacije i zločina iz mržnje – ova aktivnost provodi se u suradnji s odvjetničkim uredom i nadležnim pravobraniteljstvima. Glavni cilj ove aktivnosti je pružanje pravne podrške i zastupanja LGBTIQ osobama i/ili životnim partnerima_cama, žrtvama nasilja (zločina iz mržnje, uznemiravanja) i diskriminacije;

IZRADA PRIJEDLOGA za izmjene i dopune postojećih zakona i politika kroz rad u radnim skupinama ili postupak javnog savjetovanja / javne rasprave (Kazneni zakon, Nacionalna politika ravnopravnosti spolova, Obiteljski zakon, Nacionalna strategija promicanja ljudskih prava, Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije);

IZRADA ZAKONSKIH INICIJATIVA (Zakon o životnom partnerstvu; Zakon o rodnom identitetu) i njihovo zagovaranje kod donositeljica odluka (političke stranke, zastupnice_i Hrvatskog sabora, članovi_ice Vlade Republike Hrvatske);

PERIODIČKO IZVJEŠTAVANJE O STANJU LJUDSKIH PRAVA LGBTIQ OSOBA U RH prema najvišim standardima zaštite ljudskih prava LGBTIQ osoba sadržanih u Jogjakartskim načelima; izrada ili sudjelovanje u izradi drugih izvješća i alternativnih izvješća o stanju (LGBTIQ) ljudskih prava u RH, a posebno izvještavanje prema Vijeću Europe, Odboru za ljudska prava Ujedinjenih nacija, posebnim izvješćima Europskog parlamenta, Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OSCE), Državnom tajništvu Sjedinjenih Američkih Država (Department of State), Amnesty International i ILGA-Europe;

JAVNO ZAGOVARANJE – promocija ljudskih prava LGBTIQ osoba kroz javne kampanje, medijske i druge javne istupe putem priopćenja, davanje izjava, sudjelovanje u TV i radijskim emisijama, stvaranje medijskog sadržaja.