Zagreb Pride u listopadu pokreće obrazovni program za mlade koje zanima kvir teorija i LGBTIQ aktivizam te koji_e se žele uključiti u LGBTIQ pokret.

Kroz program vas želimo upoznati s osnovnim pojmovima i LGBTIQ terminologijom, LGBTIQ povijesti i povijesti aktivizma u lokalnom i međunarodnom kontekstu te osnovama kvir i kvir feminističke teorije.

Program je besplatan, a namijenjen je osobama od 16 do 30 godina*.

Prethodno poznavanje tematike i dosadašnji angažman nisu kriterij selekcije polaznica_ka.  Važna su nam motivacija i interes, neovisno o tome jeste li dosad imale_i priliku pohađati slične edukacije i jeste li bili_e uključene_i u rad inicijativa i organizacija koje se bave LGBTIQ ljudskim pravima.

Prijaviti se možete putem online obrasca do 13. listopada. 

Ako imate pitanja, pišite nam na info@zagreb-pride.net 

Predavanja i radionice će se odvijati subotom u društveno-kulturnom centru “Šesnaestica”, u dva bloka od 10:00 do 12:00 h te od 12:30 i 14:30 h, prema sljedećem rasporedu:

 • 23. listopada 2021.
  Amir Hodžić: Spol, rod i seksualnost: uvod u terminologiju i ključne pojmove
  Nina Čolović: Što trans_kvir iskustva uče feminističku teoriju i praksu?
 • 30. listopada 2021.
  Marko Jurčić: Temeljna prava LGBTIQ osoba i kako ih obraniti
  Slaven Crnić: Modernost, seksualnost, rod: temelji kvir teorije 1
 • 13. studenog 2021.
  Slaven Crnić: Modernost, seksualnost, rod: temelji kvir teorije 2
  Maja Savić: Kvir aktivizam i direktna akcija
 • 20. studenog 2021.
  Mia Gonan: Kapitalistički režimi roda, teorijski pristupi i otpor
  Toni Zadravec: Drag: između performansa i pop kulture
 • 27. studenog 2021.
  Franko Dota: LGBT pokret u historijskom zrcalu: Stonewall, prosvjedi i referendumi
  Franko Dota: Suvremena hrvatska gej i lezbijska povijest
 • 4. prosinca 2021.
  Praktikum

*maloljetne osobe mogu sudjelovati uz suglasnost roditelja_ice ili skrbnika_ice