Pozivamo vas da se uključite u stvaranje šarenije, veselije, brojnije i, što je najvažnije, sigurnije Povorke ponosa! 21. prajd održat će se 4. Lipnja 2022.

Bez redara_ki nema Povorke ponosa i upravo zato nam je potrebna vaša pomoć! Posao redara_ki nije zahtjevan, ali je odgovoran zadatak.

Zašto su važni_e redari_ke?

Da bi osigurali_e slobodno kretanje u Povorci. Da bi se brže formirala kolona. Da bi se prajdizani_ke ohrabrili_e dok ponosno koračaju u Povorci ponosa, posebno oni_e koji_e prvi puta dolaze na Povorku. Da bi se svim sudionicima_cama podijelili letci sa sigurnosnim uputama. Da bi se na nenasilan način razriješio mogući konflikt. Da bi mi, organizatori_ce, znali_e što se u Povorci događa.

Najvažnije obaveze redara_ki na dan Povorke ponosa su:

  • Paziti na cjelokupni izgled i redoslijed Povorke
  • Obraćati pažnju na konzumaciju alkohola koji je zabranjen tijekom Povorke
  • Dijeliti informativne letke i rekvizite sudionicima_ama okupljanja
  • Zamoliti osobe da sklone neprimjerene i zabranjene predmete tijekom okupljanja i Povorke
  • Sprječavati negativnu interakciju sudionika_ca i osoba izvan Povorke
  • Surađivati s volonterima_kama, policijom i zaštitarima_kama na Povorci
  • Po završetku skupa pomoći u pospremanju

PRIJAVE: https://forms.gle/TrfUugpdLBGDne9F9